LinkedIn Google Maps E-mail
Home Outplacement

Outplacement

Å gjennomføre omstillinger og nedbemanninger er blant de  mest krevende lederoppgavene som finnes.


De er krevende fordi prosessen må gjennomføres på en etisk forsvarlig måte overfor berørte medarbeidere, og fordi endringene må skje på en skånsom måte i forhold til de gjenværende medarbeiderne i virksomheten.

Signatur tilbyr outplacementtjenester som gjør overgangen til nytt arbeid smidig og effektiv for medarbeidere som må søke nye utfordringer utenfor bedriften.

Outplacementprogrammet består av en rekke individuelle møter og oppfølginger, og strekker seg over en periode på 1 til 4 måneder. Programmet har til hensikt å sikre at den enkelte medarbeider får det beste grunnlaget for å orientere seg i jobbmarkedet.

Programmet er delt inn i tre moduler: Kartleggingsfase – Mulighetsfase – Søknadsfase. Innenfor disse modulene skreddersyr vi et individuelt opplegg tilpasset kandidaten.

 

Outplacement er ikke enkel løsning for å skaffe ny jobb til en overtallig medarbeider, men en verktøykasse som gjør medarbeideren best mulig i stand til å finne den rette jobben.

 

 

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en nærmere prat om hvordan Signatur kan bidra til en smidigere omstilling i din bedrift.