LinkedIn Google Maps E-mail
Home Kundeopplevelsen

Kundeopplevelsen

Når en bedrift engasjerer et rekrutteringsbyrå til å finne en ny medarbeider, er dette en stor tillitserklæring. Rekrutteringsrådgiveren skal på kort tid lære seg både stillingen og bedriften å kjenne. Vi skal forstå kompetanseprofilen og vi skal kjenne bedriftskulturen, slik at vi finner kandidater som både kan utføre jobben og samtidig fungere optimalt i organisasjonen. Det siste er ofte det vanskeligste.

Skal vi lykkes i denne krevende oppgaven, fordrer det hardt arbeid. Vi mener det er kritisk at vi blir godt kjent med bedriften og de som jobber der. Derfor vil våre kunder oppleve oss som en aktiv samarbeidspartner. Det er gjennom det løpende samarbeidet at vi utvikler forståelsen for hvilke reelle suksessfaktorer vi må se etter hos en kandidat.

Som kunde av Signatur Rekruttering, vil du oppleve en aktiv og engasjert samarbeidspartner som forstår alle sider av rekrutteringsbehovet og ikke nøyer seg med enkle løsninger.