LinkedIn Google Maps E-mail
Home Filosofi

Filosofi

Når en stilling skal besettes, er det en stor og viktig hendelse for både arbeidsgiver og den ansatte.

Bedriften ønsker seg den beste kandidaten – både når det kommer til kvalifikasjoner og personlige egenskaper. En feilaktig ansettelse er kostbar i kroner og øre, så vel som tid og andre ressurser. Konsekvensen av en uheldig ansettelse kan være dramatisk.

For den ansatte er det like mye som står på spill. Oftest er jobbskiftet vellykket, men i de tilfellene der det går galt, er gjerne konsekvensene like dramatiske for den ansatte som for bedriften – bare på andre områder.

I Signatur Rekruttering tar vi dette svært alvorlig. Vi har lang ledererfaring og kjenner godt til viktigheten av å treffe blinken – første gang. Siden vi er et lite byrå, har vi anledning til å engasjere oss grundig i prosessene og se rekrutteringen fra begge parters synsvinkel. En suksessfull rekruttering er like vellykket for begge parter.